Flexible dpcs Lead.

Saturday, January 1, 2011

Lead for use as a dpc should weigh not less than 19.5 kg/rn2 (Code No 4, 1.8 mm thick). Lead is an effective barrier to moisture and water. It is liable to corrosion in contact with freshly laid lime or cement mortar and should be protected by a coating of bitumen or bitumen paint applied to the mortar surface and both surfaces of the lead. Lead is durable and flexible and can suffer distortion due to moderate settlement in walls without damage. Lead is an expensive material and is little used today other than for ashlar stonework or as a shaped dpc in chimneys. Lead should be laid in rolls the full thickness of the wall or leaf of cavity walls and be lapped at joints along the length of the wall and at intersections at least 100mm or the width of the dpc.

Related Posts by Category:
1 comentarios:

Yến Doãn said...

Các công trình nhà xưởng nhỏ hiện nay đang rất được các công ty xây dựng quan tâm. Nhiều công ty trong giai đoạn phát triển đầu tiên chưa có nhiều vốn đầu tư. Thì việc xây dựng các mẫu nhà xưởng nhỏ là giải pháp hợp lý nhất. Các công trình này phổ biến ở nhiều loại công trình từ như: may, sản xuất gỗ,… đối với nhiều doanh nghiệp họ luôn mong muốn dù nhà xưởng quy mô lớn hay nhỏ. Hoạt động trong lĩnh vực gì thì nó vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất.

https://xaydungnhaxuongobinhduong.blogspot.com/2019/12/danh-sach-cong-ty-xay-dung-nha-xuong-uy-tin.html
https://xaydung.travel.blog/2019/12/13/danh-sach-cong-ty-xay-dung-uy-tin-tai-binh-duong/
https://medium.com/@toancauhcm/cong-ty-xay-dung-nha-xuong-uy-tin-6e7562454a62
https://trello.com/c/ZSEIp3bR/129-danh-sach-nha-thau-xay-dung-nha-xuong-chat-luong

http://community.sugarcrm.com/external-link.jspa?url=https://dangphat.vn
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/isshi-/rank.cgi?mode=link&id=123&url=https://dangphat.vn
http://wikimapia.org/external_link?url=https://dangphat.vn
http://www.draugiem.lv/special/link.php?key=special_liberimamma_about&url=https://dangphat.vn
http://community.nxp.com/external-link.jspa?url=https://dangphat.vn
http://foaf-visualizer.gnu.org.ua/?url=https://dangphat.vn
https://www.mech.kth.se/mech/info_seminar.jsp?url=https://dangphat.vn
http://j-a-net.jp/top/redirect?url=https://dangphat.vn
https://community.macmillan.com/external-link.jspa?url=https://dangphat.vn
http://cra.iaea.org/crp/project/OpenURL?url=https://dangphat.vn
https://empoli.virgilio.it/sitoesterno?id=SF04957C12ZZBAA&url=https://dangphat.vn
http://users.monash.edu/~davids/cgi-bin/cse5230redirector.cgi?URL=https://dangphat.vn

Post a Comment

 
 
 

Labels